Издательство Издательство
Язык:
Поиск:     
Главная
Все книги
Студия 27
Кде купить?    
Редакция издательства "Ника-Центр" переехала. Новый т/ф: (044) 39-011-39
 
Главная : Психология :

Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навчальний посібник / М.С.Корольчук, Ю.Л.Трофімов, В.І.Осьодло та ін. 2008. 336с. П

Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навчальний посібник / М.С.Корольчук, Ю.Л.Трофімов, В.І.Осьодло та ін. 2008. 336с. П

(92 голосов)Наличие на складе: да


У навчальному посібнику розглядаються найважливіші психологічні категорії – особистість, діяльність, спілкування – з погляду їх теоретичного аналізу, що сформувався у вітчизняній психології. Разом з тим аналізуються окремі питання, які стосуються зміни поглядів на природу психічного в історії філософсько-психологічної думки, що допоможе читачеві зорієнтуватися в хронологічному і ретроспективному вимірі, а також окремі питання, що стосуються ключових проблем психології – психофізичної, психофізіологічної, співвідношення соціального і біологічного в детермінації психіки. Значна увага приділена методологічним і методичним проблемам вивчення психічних явищ, уточнення сучасних поглядів на предмет психології з позиції ціннісно-цільового і діяльнісно-творчого ставлення індивіда до власної психіки і до себе як до її суб’єкта.
Мета посібника спрямована на розвиток професійної компетентності студентів, магістрів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться методологічними і теоретичними проблемами психології. Засвоєння навчального матеріалу допоможе вміло використовувати сучасні теоретичні концепції та методологічні принципи для з’ясування справжньої природи психічного.

Оцените товар!
Отлично!
Хорошо
Средне
Плохо
Очень плохо

 
Наши партнеры:
АРХЕ Формула счастья EzoBook.com
 
Copyright Издательство "Ника-центр", 1992-2012. All rights reserved.