Видавництво Видавництво
Язык:
Поиск:     
Главная
Все книги
Где купить
   
 

Главная : Історія :

[1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-45]  [след] [показать все]

 Літвін Генрик. Злука поштивих народів: польського, литовського, руського. Волинь і Київщина в Люблінській унії/пер. з польськ. М. Боянівської. 2021. 304с., 16 с. кольор.вкл.П
подробнее...
Літвін Генрик. Злука поштивих народів: польського, литовського, руського. Волинь і Київщина в Люблінській унії/пер. з польськ. М. Боянівської. 2021. 304с., 16 с. кольор.вкл.П
Акт підписання Люблінської унії 1596 року та події, що йому передували, розглянуто під особливим ракурсом... завантажити уривок

 Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, В. А. Смолій, Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, С. С. Дембіцький, О. М. Майборода, С. В. Стоєцький, Н. В. Хамітов, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. Інститут
подробнее...
Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, В. А. Смолій, Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, С. С. Дембіцький, О. М. Майборода, С. В. Стоєцький, Н. В. Хамітов, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. Інститут
У доповіді комплексно досліджено історичні передумови, специфіку, проб­леми та чинники набуття Україною цивілізаційної суб’єктності в сучасному світі...

--Ільбер Ортайли. Османи на трьох континентах/ пер. з турецьк. О. Кульчинського, 2019. 208с П. подробнее...
--Ільбер Ортайли. Османи на трьох континентах/ пер. з турецьк. О. Кульчинського, 2019. 208с П.
Чи належить і нам середземноморський спадок?.. Як стверджує автор, це не просто минуле цивілізації, без якої не було б сучасної Європи...

--Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст.: Причини і наслідки. 2-ге вид., стереотипне. 2020. ISBN 978-966-521-754-1. 192 с. П подробнее...
--Дорошко М. Неоголошені війни Росії проти України у ХХ – на початку ХХІ ст.: Причини і наслідки. 2-ге вид., стереотипне. 2020. ISBN 978-966-521-754-1. 192 с. П
Автор стверджує, що російська влада розпочала війну на знищення Української держави... завантажити уривок

-25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави/[Г.В.Боряк (кер. авт. кол.), В.В.Головко (координатор проекту), В.М.Даниленко, С.В.Кульчицький, О.М.Майборода, В.А.Смолій (відп. ред.), Л.Д.Якубова, С.О.Янішевський]. 2016. 796с. П подробнее...
-25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави/[Г.В.Боряк (кер. авт. кол.), В.В.Головко (координатор проекту), В.М.Даниленко, С.В.Кульчицький, О.М.Майборода, В.А.Смолій (відп. ред.), Л.Д.Якубова, С.О.Янішевський]. 2016. 796с. П
Праця пропонує новий погляд на історію України після 1991 р...

-Mондзік Марек, Маріуш Коженьовський, Кшиштоф Лятавєц, Даріуш Тарасюк. Поляки в Центральній та Східній Україні у 1832–1921 роках/пер. з польськ. 2017. 288 с. П подробнее...
-Mондзік Марек, Маріуш Коженьовський, Кшиштоф Лятавєц, Даріуш Тарасюк. Поляки в Центральній та Східній Україні у 1832–1921 роках/пер. з польськ. 2017. 288 с. П
У праці дуже докладно розглядається чисельність, розмір, соціальний склад і динаміка розвитку польських поселень на згаданій території...

-Європа та її болісні минувшини / Авт.-упоряд. Ж.Мінк і Л.Неймайєр. 2015. 268с.О
подробнее...
-Європа та її болісні минувшини / Авт.-упоряд. Ж.Мінк і Л.Неймайєр. 2015. 268с.О
Видання має на меті скласти карту джерел і покладів пам’яті в Європі...

-Історія державної служби в Україні : у 5 т. / відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. 2009. Т.4: Документи і матеріали. 1775–1913 / [упоряд.: Г.В.Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я.Демченко, В.С.Шандра]. 872с. П
подробнее...
-Історія державної служби в Україні : у 5 т. / відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій. 2009. Т.4: Документи і матеріали. 1775–1913 / [упоряд.: Г.В.Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я.Демченко, В.С.Шандра]. 872с. П
У томі вміщено законодавчо-нормативні акти, за допомогою яких верховна влада здійснювала адміністративно-територіальні реформи та запроваджувала державні установи від часу включення українських територій до складу...

-Історія державної служби в Україні: у 5т./О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін та ін.; відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. 2009. Т.1. 544с. П
подробнее...
-Історія державної служби в Україні: у 5т./О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін та ін.; відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. 2009. Т.1. 544с. П
У першому томі аналізується широкий спектр проблем, пов’язаних з державотворчим процесом, політико-адміністративним устроєм, організацією державного управління...

-Ассман Аляйда Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. 2012. 440с. П
подробнее...
-Ассман Аляйда Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. 2012. 440с. П
Під культурною пам’яттю авторка розуміє притаманний кожному суспільству і кожній епосі набір текстів, зображень і ритуалів...

-Буарке ді Оланда Сержіу. Коріння Бразилії/пер. з португ. 2015. 240с. П подробнее...
-Буарке ді Оланда Сержіу. Коріння Бразилії/пер. з португ. 2015. 240с. П
Дослідження дає можливість зрозуміти, чому і яким чином розквітала й змінювалась європейська культура у великій тропічній країні...

-Відкритість. Суспільство. Влада. Від Нантського едикту до падіння комунізму / Авт.-упоряд. Е.Ле Руа Ладюрі у співпраці з Ґ.Буржуа. 2008. 264с. П
подробнее...
-Відкритість. Суспільство. Влада. Від Нантського едикту до падіння комунізму / Авт.-упоряд. Е.Ле Руа Ладюрі у співпраці з Ґ.Буржуа. 2008. 264с. П
Збірка нарисів французьких істориків втілює синтез філософського теоретизування з конкретно-історичним дослідженням...

-Вжосек Войцех. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення; пер. з польськ., 2012. 296с. Серія «Ідеї та Історії» Вип.7. О
подробнее...
-Вжосек Войцех. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення; пер. з польськ., 2012. 296с. Серія «Ідеї та Історії» Вип.7. О
Автор обґрунтовує конструктивістський підхід до аналізу історіописання...

-Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності/В.Копійка, М.Дорошко, В.Балюк та ін. 2018. 280с. О
подробнее...
-Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності/В.Копійка, М.Дорошко, В.Балюк та ін. 2018. 280с. О
Вперше в українській міжнародно-політичній літературі представлено позицію керівництва Польщі щодо новітньої російсько-української війни.

-Головченко В., Дорошко М. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження. 2016. 184 с. О подробнее...
-Головченко В., Дорошко М. Гібридна війна Росії проти України: історико-політичне дослідження. 2016. 184 с. О
В книзі здійснено історико-політичний аналіз причин і наслідків агресивної політики Росії щодо України...

-Греки, араби і ми. Дослідження ісламофобії в гуманітарних науках / за ред. Ф. Бютґена, А. де Лібера, М. Рашеда, І. Розьє-Катак; пер. з фр. А.Рєпа. 2012. 304с. П
подробнее...
-Греки, араби і ми. Дослідження ісламофобії в гуманітарних науках / за ред. Ф. Бютґена, А. де Лібера, М. Рашеда, І. Розьє-Катак; пер. з фр. А.Рєпа. 2012. 304с. П
Під прискіпливий розгляд потрапляють теми ідеологічного «страху» перед арабами та мусульманами; питання арабо-мусульманської науки й...

-Дипломатична історія України: підручн./Володимир Головченко, Віктор Матвієнко. 2018. 420с. П подробнее...
-Дипломатична історія України: підручн./Володимир Головченко, Віктор Матвієнко. 2018. 420с. П
Розглянуто головні періоди дипломатичної історії України з найдавніших часів до початку ХХІ ст.

-Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле/пер. з польськ. та англ. 2012. 264с. П
подробнее...
-Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле/пер. з польськ. та англ. 2012. 264с. П
Авторка не лише критично аналізує постмодерністський виклик історіописанню, але і розглядає...

-Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917–1938рр.): Монографія. 2012. 2-ге вид., доп.. 368с. П
подробнее...
-Дорошко М.С. Номенклатура: керівна верхівка Радянської України (1917–1938рр.): Монографія. 2012. 2-ге вид., доп.. 368с. П
В монографії підсумовуються наукові пошуки автора в дослідженні проблеми формування та функціонування компартійно-радянської номенклатури УРСР у 1917–1938 рр...

-Еліс Джозеф. Брати-засновники: Революційне покоління. 2022. 296с.О подробнее...
-Еліс Джозеф. Брати-засновники: Революційне покоління. 2022. 296с.О
1790-ті роки... В це визначальне для американської історії десятиліття мало що віщувало успіхи, яких країна досягне пізніше...

-З історії морських війн (студії й нариси)/за ред. А.Аксамітовського, M.Франца ; наук. ред. С.Троян, А.Киридон, В.Самойленко ; пер. з польськ. 2018. 436 с., 8 с. кольор. вкл.(Ідеї та Історії; вип. 14) П подробнее...
-З історії морських війн (студії й нариси)/за ред. А.Аксамітовського, M.Франца ; наук. ред. С.Троян, А.Киридон, В.Самойленко ; пер. з польськ. 2018. 436 с., 8 с. кольор. вкл.(Ідеї та Історії; вип. 14) П
Розгляд теми хорватського піратства на Адріатиці в IX–XI столітті, козацьких походів, спрямованих проти турецьких і татарських супротивників, розвитку флоту Голландії та російського флоту Петра І, а відтак морських баталій на зламі ХІХ і ХХ ст. і часів двох Світових війн становить головну цінність..

-Кінг Ч. Історія Чорного моря. Пер. з англ. М.Климчук. 2011. 312с. П
подробнее...
-Кінг Ч. Історія Чорного моря. Пер. з англ. М.Климчук. 2011. 312с. П
Це книжка про море та його роль в історії, культурі й політиці прибережних народів і держав...

-Киридон А. Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. 2016. 320с. П подробнее...
-Киридон А. Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. 2016. 320с. П
Авторка упроваджує власні категорії («маски пам’яті», «ландшафт пам’яті», «простір пам’яті» тощо) для осмислення пам’яттєвої парадигми...

-Ле Руа Ладюрі Е . Коротка історія клімату: від середньовіччя до наших днів /Пер. з фр. А.Рєпи. 2009. 144с. П
подробнее...
-Ле Руа Ладюрі Е . Коротка історія клімату: від середньовіччя до наших днів /Пер. з фр. А.Рєпи. 2009. 144с. П
Історія клімату постає перед нами, по-перше, у світлі нинішньої кризи глобального потепління і, по-друге, звичайно, як історія минулого, яке треба дослідити...

-Мак-Нил У. Восхождение Запада: История человеческого сообщества. 2013. 1064с.:ил. П
подробнее...
-Мак-Нил У. Восхождение Запада: История человеческого сообщества. 2013. 1064с.:ил. П
Всемирная история рассмотрена как единое целое и предпринята попытка интерпретировать ее на основе концепции взаимопроникновения культур...

-Мак-Ґрат А. Інтелектуальні витоки європейської Реформації. 2013. 344с. О
подробнее...
-Мак-Ґрат А. Інтелектуальні витоки європейської Реформації. 2013. 344с. О
У книжці відомого оксфордського історика і теолога Алістера Мак-Ґрата розглянуто інтелектуальні витоки двох головних напрямків Реформації – лютеранського і реформатського...

-Машкевич Маріуш. Східна польська політика у ХХ – на початку ХХI ст.: концепції та інтерпретації/пер. з польськ. 2015. 312с.П подробнее...
-Машкевич Маріуш. Східна польська політика у ХХ – на початку ХХI ст.: концепції та інтерпретації/пер. з польськ. 2015. 312с.П
В книзі відомого польського дипломата, соціолога та громадського діяча розглядаються головні ідейні витоки, засади і тенденції розвитку східної політики Республіки Польща...

-Мировые войны в истории человечества (к 100-летию начала Первой и 75-летию начала Второй мировых войн) : монография /Троян С.С., Головко Н.Л., Фисанов В.П. и др. 2016. 256с. О подробнее...
-Мировые войны в истории человечества (к 100-летию начала Первой и 75-летию начала Второй мировых войн) : монография /Троян С.С., Головко Н.Л., Фисанов В.П. и др. 2016. 256с. О
Коллективная монография посвящена 100-летию начала Первой и 75-летию начала Второй мировых войн...

-Народні обряди Поліського краю. Зібрані та записані Н.К.Шушпан. 2010. 88с. О
подробнее...
-Народні обряди Поліського краю. Зібрані та записані Н.К.Шушпан. 2010. 88с. О
У книзі наведено обряди, які з давніх часів побутували в селі Чайківка Радомишльського району Житомирської області ...

-Нові підходи до історіописання/за ред. Пітера Берка ; пер. з англ. 2-ге вид., випр. 2013. 368с. О
подробнее...
-Нові підходи до історіописання/за ред. Пітера Берка ; пер. з англ. 2-ге вид., випр. 2013. 368с. О
Головне призначення збірки продемонструвати можливості (а також обмеження) найновітніших методологічних течій...

-Онобль Ерік. Революція 1917 року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій; пер. з фр. А. Рєпа.2016. 248с.П подробнее...
-Онобль Ерік. Революція 1917 року: французький погляд. 100 років тлумачень і репрезентацій; пер. з фр. А. Рєпа.2016. 248с.П
Мало не дві тисячі бідних селян у самий розпал громадянської війни намагалися встановити у своїх селах Утопію. Здавалось би, тема ледь помітна, але вона якраз лежить на перетині революції та комунізму...

-Подобєд Олена. Іван Багряний: громадсько-політична та культуротворча діяльність: [монографія].2014. 248с. + 24 с. кольор. іл. О подробнее...
-Подобєд Олена. Іван Багряний: громадсько-політична та культуротворча діяльність: [монографія].2014. 248с. + 24 с. кольор. іл. О
Книга присвячена громадсько-політичній та культуротворчій діяльності письменника, публіциста, художника...

-Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі. 2007. 208с. П
подробнее...
-Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі. 2007. 208с. П
У книжці знаного французького психолога, історика та філософа Елізабет Рудинеско наведено буремні шляхи й суперечливі погляди шести французьких філософів: Кангієма, Сартра Фуко, Альтюссера, Дельоза та Дерида...

-Седир П. Розенкрейцеры: история и учение. 2005. 240 с. П
подробнее...
-Седир П. Розенкрейцеры: история и учение. 2005. 240 с. П
Книга считается одним из лучших введений в историю таинственного Братства...

-Стриєк Томаш. Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, icторiю і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії/пер. з польськ. 2015. 320с. П подробнее...
-Стриєк Томаш. Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, icторiю і політику в сучасних Україні, Польщі та Росії/пер. з польськ. 2015. 320с. П
Автор зосереджується на тому, як українські інтелектуали і науковці після здобуття незалежності переосмислювали такі базові категорії, як нація, пам’ять, національна історія...

-Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки / Вольфрам Дорнік та ін.; пер. з нім. 2015. 512с. П
подробнее...
-Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки / Вольфрам Дорнік та ін.; пер. з нім. 2015. 512с. П
У центрі дослідження знаходиться політика Німеччини та Австро-Угорщини щодо України, детермінована прагматичними інтересами...

-Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці: Монографія / [В. Балюк, М. Дорошко, В. Копійка та ін.] ; наук. ред. В. Балюк, М. Дорошко. Київ: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2019. 280с.О подробнее...
-Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці: Монографія / [В. Балюк, М. Дорошко, В. Копійка та ін.] ; наук. ред. В. Балюк, М. Дорошко. Київ: Ніка-Центр; Люблін: Видавництво УМКС, 2019. 280с.О
На основі широкого кола джерел здійснено комплексний аналіз польсько-українських міждержавних відносин в умовах викликів...

-ХРОНОТОПИ ІСТОРІЇ. Студії на пошану пам’яті Петра Васильовича Киридона (12.03.1961–27.01.2019): зб. наук. пр. / упоряд. і наук. ред. д.і.н., проф. А.М.Киридон. 2021. 392с. П
подробнее...
-ХРОНОТОПИ ІСТОРІЇ. Студії на пошану пам’яті Петра Васильовича Киридона (12.03.1961–27.01.2019): зб. наук. пр. / упоряд. і наук. ред. д.і.н., проф. А.М.Киридон. 2021. 392с. П
Статті, присвячені розмаїтим фаховим проблемам, сферам і площинам студіювання історії...

-Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років. 2006. 384с. О
подробнее...
-Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років. 2006. 384с. О
У книжці розглянуто драматичні мистецькі події та бурхливі ідеологічні дискусії про культуру й ідентичність за часів короткого «червоного ренесансу», що передував репресіям 1930-х років.

-Ґарсія Канкліні Нестор. Уявлена глобалізація/пер. з ісп. 2016. 256с.+8с. кольор. вкл (разом з вид. А.Антоненко) П подробнее...
-Ґарсія Канкліні Нестор. Уявлена глобалізація/пер. з ісп. 2016. 256с.+8с. кольор. вкл (разом з вид. А.Антоненко) П
Після двох десятиліть дослідження глобалізації як невідворотної долі сьогодення автор розглядає втрачені взаємопроникнення...

Історія державної служби в Україні : у 5 т. [відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій; редкол.: С.В.Кульчицький та ін.];. 2009. Т. 3: Документи і матеріали. V ст. до н.е. – 1774 р. / [упоряд.: Г.В.Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я.Демченко, Ю.А.Мицик]. 656с. П
подробнее...
Історія державної служби в Україні : у 5 т. [відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій; редкол.: С.В.Кульчицький та ін.];. 2009. Т. 3: Документи і матеріали. V ст. до н.е. – 1774 р. / [упоряд.: Г.В.Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я.Демченко, Ю.А.Мицик]. 656с. П
У першому томі тритомника джерел вміщено документи і пам’ятки від V ст. до н. е. до 1774 р., ...

Історія державної служби в Україні : у 5 т./[відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смо­лій ; редкол.: С.В.Кульчицький та ін.]; 2009. Т.5: Документи і матеріали. Книга 1. 1914–1991/[упоряд.: Г.В.Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я.Демченко, Р.Б.Воробей]. – 824с. П
подробнее...
Історія державної служби в Україні : у 5 т./[відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смо­лій ; редкол.: С.В.Кульчицький та ін.]; 2009. Т.5: Документи і матеріали. Книга 1. 1914–1991/[упоряд.: Г.В.Боряк (кер. кол. упоряд.), Л.Я.Демченко, Р.Б.Воробей]. – 824с. П
У книзі вміщено документи за період 1914–1991 рр., тобто від початку Першої світової війни до кінця радянського періоду історії України...

Історія державної служби в Україні : у 5 т./[відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій]; 2009. Т.5: Документи і матеріали. Книга 2. 1991–2009/упоряд.: А.М.Бега, Г.В.Боряк, Л.Я.Демченко та ін. 636с. П
подробнее...
Історія державної служби в Україні : у 5 т./[відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій]; 2009. Т.5: Документи і матеріали. Книга 2. 1991–2009/упоряд.: А.М.Бега, Г.В.Боряк, Л.Я.Демченко та ін. 636с. П
У томі вміщено основні нормативно-законодавчі акти за період 1991–2009 рр., які засвідчують становлення і розвиток державної служби в незалежній Україні.

Історія державної служби в Україні: у 5 т. / О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін та ін.; відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. 2009. Т.2. 512с. П
подробнее...
Історія державної служби в Україні: у 5 т. / О.Г.Аркуша, О.В.Бойко, Є.І.Бородін та ін.; відп. ред. Т.В.Мотренко, В.А.Смолій; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. 2009. Т.2. 512с. П
У другому томі монографії продовжується аналіз широкого спектра проблем, пов’язаних з державотворчим процесом, політико-адміністративним устроєм...

Виппер Р.Ю. История Нового времени. 1997. 624с.
подробнее...
Виппер Р.Ю. История Нового времени. 1997. 624с.
https://www.yakaboo.ua/ua/istorija-novogo-vremeni.html Новая история по Випперу начинается с грандиозных преобразований XVI века и заканчивается событиями Первой Мировой войны и большевистской революцией в России...

[1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-45]  [след] [показать все]
 
 
Copyright Видавництво "Ніка-центр", 1992-2022. All rights reserved.