Видавництво Видавництво
Язык:
Поиск:     
Главная
Все книги
Где купить
   
 

Главная : Навчальна література :

[1-10]  [11-12]  [след] [показать все]

-Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2009. 400с.
подробнее...
-Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2009. 400с.
У підручнику розглядається новий, актуальний напрямок психофізіології...

-Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2006. 536с.
подробнее...
-Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Теорія і практика професійного психологічного відбору: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2006. 536с.
Поряд з теоретичними, організаційно-методичними проблемами професійного психологічного відбору в роботі зроблено акцент на практичні засади професійного відбору...

-Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посіб ник для студентів вищих навчальних закладів. 2005. 320с.
подробнее...
-Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Марченко В.М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навчальний посіб ник для студентів вищих навчальних закладів. 2005. 320с.
Посібник містить 64 схеми, що розкривають структуру психіки особистості, психології колективу, основні характеристики категоріального апарату психології та деякі методи дослідження...

-Корольчук М.С., Крайнюк В.М.Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2009. 580с.
подробнее...
-Корольчук М.С., Крайнюк В.М.Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2009. 580с.
Розглядаються сучасні проблеми, шляхи та засоби комплексного соціально-психологічного забезпечення ...

-Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2004. 248с.
подробнее...
-Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2004. 248с.
Навчальний посібник розроблено у відповідності до навчального плану дисципліни “Історія психології”...

-Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С.Корольчука. 2009. 400с.
подробнее...
-Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С.Корольчука. 2009. 400с.
У навчальному посібнику розглянуто основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ...

-Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / М.С.Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. 2009. 312с.П
подробнее...
-Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки: Навч. посіб. / М.С.Дорошко, Р.А.Кривонос, В.П.Крижанівський, Н.Ф.Сербіна. 2009. 312с.П
У навчальному посібнику подано комплексну країнознавчу характеристику держав СНД, Європи і Північної Америки...

-МірамГ.Е., В.В. Дайнеко, С.В. Іванова. Тренінг-курс з комп’ютерного перекладу. 2015. 160 с. О подробнее...
-МірамГ.Е., В.В. Дайнеко, С.В. Іванова. Тренінг-курс з комп’ютерного перекладу. 2015. 160 с. О
Посібник у стислій формі висвітлює засади лінгвістичного моделювання і комп’ютерного перекладу...

-МірамГ.Е., ДайнекоВ.В., ІвановаС.В. Тренінг-курс спеціального усного перекладу (Переклад у суді та на переговорах). 2014. 200с. О подробнее...
-МірамГ.Е., ДайнекоВ.В., ІвановаС.В. Тренінг-курс спеціального усного перекладу (Переклад у суді та на переговорах). 2014. 200с. О
Посібник присвячено усному перекладу спеціальних текстів. Висвітлено методи...

-Психологія сімейних взаємин : навч. посіб./М.С.Корольчук, П.П.Криворучко, В.І.Осьодло та ін. 2010. 296с. О
подробнее...
-Психологія сімейних взаємин : навч. посіб./М.С.Корольчук, П.П.Криворучко, В.І.Осьодло та ін. 2010. 296с. О
У посібнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні проблеми психологічного забезпечення сімейних стосунків...

[1-10]  [11-12]  [след] [показать все]
 
 
Copyright Видавництво "Ніка-центр", 1992-2022. All rights reserved.